Unijna dotacja na biznes!

Dodał(a): 234394914


Województwo: Pomorskie
Telefon: 603203615

Wyświetleń: 8
Ocena: 0 Głosów: 0
Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej !!!\\r\\n- dotacje w wysokości max. 25 tys. zł\\r\\n- dodatkowo od 6-12 mies. prowadzenia działalności wypłata wsparcia pomostowego w wys. 2000 zł miesięcznie\\r\\n\\r\\nKryterium 1: (należy spełnić jedno z poniższych)\\r\\n- os. bezrobotna, która została zwolniona z winy pracodawcy (max 6 miesięcy wstecz)\\r\\n- os. bezrobotna, która utraciła pracę w skutek wygaśnięcia umowy (max 6 miesięcy wstecz)\\r\\n- osoba zatrudniona pozostająca w okresie wypowiedzenia z winy pracodawcy (również umowy zlecenie oraz o dzieło)\\r\\n\\r\\nKryterium 2: (należy spełnić jedno z poniższych )\\r\\n- os. poniżej 30 lat\\r\\n- os. powyżej 50 lat\\r\\n- os. o niskich kwalifikacjach ( wykształcenie najwyżej średnie lub techniczne )\\r\\n- os. z niepełnosprawnością\\r\\n- kobiety\\r\\n\\r\\nKryterium 3:\\r\\n- miejce zamieszkania w jednym z powiatów: bytowski, kartuski, kościerski, kwidzyński, pucki, wejherowski, nowodworski, Gdynia, Sopot.\\r\\n\\r\\nŁącznie należy spełniać po jednym z każdego z kryteriów. \\r\\n\\r\\nZgłoszenie tytułem : Dotacja\\r\\nnależy kierować drogą mailową na adres: outplacement@sgs.com\\r\\nw treści prosimy podać:\\r\\n- imię i nazwisko\\r\\n- nr telefonu\\r\\n- które kryteria dostępu są spełnione\\r\\n\\r\\nLub osobiście pod adresem:\\r\\nBiuro Projektu\\r\\nLegionów 112/5E\\r\\n81-472 Gdynia\\r\\n\\r\\n„Outplacement – szansa na zmiany” nr RPPM.05.06.00-22-0028/17\\r\\nProjekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.\\r\\n

Komentarze

Brak komentarzy!

Nick
Komentarz:
Kod
Podaj kod: