Unijna dotacja na biznes!

Dodał(a): 49851709


Cena: 25000zł
Województwo: Pomorskie
Telefon: 603203615

Wyświetleń: 7
Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej !!!\\\\r\\\\n- dotacje w wysokości max. 25 tys. zł\\\\r\\\\n- dodatkowo od 6-12 mies. prowadzenia działalności wypłata wsparcia pomostowego w wys. 2000 zł \\\\r\\\\n miesięcznie\\\\r\\\\n\\\\r\\\\nKryterium 1: (należy spełnić jedno z poniższych)\\\\r\\\\n- os. bezrobotna, która została zwolniona z winy pracodawcy (max 6 miesięcy wstecz)\\\\r\\\\n- os. bezrobotna, która utraciła pracę w skutek wygaśnięcia umowy (max 6 miesięcy wstecz)\\\\r\\\\n- osoba zatrudniona pozostająca w okresie wypowiedzenia z winy pracodawcy\\\\r\\\\n\\\\r\\\\nKryterium 2: (należy spełnić jedno z poniższych )\\\\r\\\\n- os. poniżej 30 lat\\\\r\\\\n- os. powyżej 50 lat\\\\r\\\\n- os. o niskich kwalifikacjach ( wykształcenie najwyżej średnie lub techniczne )\\\\r\\\\n- os. z niepełnosprawnością\\\\r\\\\n- kobiety\\\\r\\\\n\\\\r\\\\nKryterium 3:\\\\r\\\\n- miejce zamieszkania w jednym z powiatów: bytowski, kartuski, kościerski, kwidzyński, pucki, wejherowski, nowodworski, Gdynia, Sopot.\\\\r\\\\n\\\\r\\\\nŁącznie należy spełniać po jednym z każdego z kryteriów. \\\\r\\\\n\\\\r\\\\nZgłoszenie tytułem : Dotacja\\\\r\\\\nnależy kierować drogą mailową na adres: outplacement@sgs.com\\\\r\\\\nw treści prosimy podać:\\\\r\\\\n- imię i nazwisko\\\\r\\\\n- nr telefonu\\\\r\\\\n- które kryteria dostępu są spełnione\\\\r\\\\n\\\\r\\\\n„Outplacement – szansa na zmiany” nr RPPM.05.06.00-22-0028/17\\\\r\\\\nProjekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.\\\\r\\\\n