Co zrobić, aby nie popełnić błędów w tworzeniu dokumentów aplikacyjnych, jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, aby jak najlepiej na niej wypaść i utkwić w pamięci pracodawcy?Znamy odpowiedź!CURRICULUM VITAE

Termin Curriculum Vitae, często używanym skrótem jest po prostu CV, wywodzi się z języka łacińskiego i oznacza bieg życia, przebieg życia. W Stanach Zjednoczonych, na Filipinach, w Rosji oraz anglojęzycznej Kanadzie na Curriculum Vitae używa się określenia "résumé". Dobrze stworzone CV może stać się pewnego rodzaju narzędziem marketingowym, którego zadaniem jest skłonienie czytającego do zaproszenia potencjalnego pracownika na rozmowę kwalifikacyjną.

CV jest to nic innego jak forma życiorysu zawodowego, która została spopularyzowana przez ogłoszenia firm międzynarodowych. Życiorys ten powinien zostać sporządzony według ściśle określonych zasad obowiązuje forma bezosobowa tekstu oraz sformalizowany układ. Informacje w nim zamieszczane są przedstawione w oddzielnych, wyróżnionych nagłówkami blokach tematycznych, w następującej kolejności:

1. dane osobowe,

2. wykształcenie,

3. doświadczenie zawodowe,

4. dodatkowa działalność,

5. umiejętności i kwalifikacje,

6. zainteresowania,

7. klauzula zawierająca zgodę na przetwarzanie danych osobowych (zamieszczana na dole ostatniej strony CV).

Do danych osobowych zalicza się:

- imię i nazwisko,

- data urodzenia,

- miejsce zamieszkania,

- aktualny numer telefonu,

- aktualny adres e-mail,

- zdjęcie nie jest to konieczne; należy je umieścić w prawym górnym rogu, musi być formatu zdjęcia legitymacyjnego.

W Curriculum Vitae obowiązuje układ chronologiczny, co oznacza, że informacje o ukończonych szkołach oraz o doświadczeniu zawodowym powinny być zamieszczane w odwróconym porządku chronologicznym. Każda pozycja powinna zawierać lata pracy, nazwę firmy, stanowisko, skrócony opis zadań i osiągnięcia zawodowe. Starając się o pracę najlepszym rozwiązaniem będzie wymienienie jedynie informacji adekwatnych do danego stanowiska: szkolenia, kursy, opis osiągnięć i predyspozycji. Taki układ przedstawi pracodawcy konkretną wizję pracy, jaką potencjalny pracownik zamierza realizować.

Jedną z podstawowych zasad stworzenia dobrego CV jest to, aby było ono napisane zwięźle i krótko. Przyjmuje się, iż maksymalna długość to jedna strona formatu A4, jednak u osób o dłuższym stażu pracy objętość taka może się okazać niewystarczająca. Ważna jest również estetyka życiorysu, gdyż to właśnie ona stanowi o pierwszym wrażeniu nie może on zawierać błędów ortograficznych, musi być schludny i przejrzysty (można wytłuścić najważniejsze informacje), tak by wywoływało wrażenie uporządkowanego zestawienia najistotniejszych informacji. Informacje zamieszczane w Curriculum Vitae powinny być zgodne z rzeczywistością, gdyż są one później weryfikowane na rozmowie kwalifikacyjnej. Ważne jest również, aby podawane informacje były precyzyjne tzn. podając znajomość języka obcego należy zaznaczyć sprecyzować poziom jego znajomości, a także wyłącznie te istotne dla pracodawcy pomijamy zbędne informacje dotyczące na przykład ukończonej Szkoły Podstawowej. Język życiorysu powinien być dostosowany do wymagań pracodawcy jeżeli pracodawca życzy sobie Curriculum Vitae napisanego w języku polskim, nie należy wysyłać mu aplikacji w języku obcym. Podobnie w sytuacji załączników jeśli pracodawca nie wymaga referencji, czy okazania dyplomu nie należy tego zamieszczać w swoje aplikacji.

Jakiś czas temu pojawiła się moda na CV w postaci intrografiki. Przy użyciu tekstu, kolorów i elementów graficznych można w ciekawy sposób przedstawić swoje osiągnięcia, umiejętności i pozytywne cechy. Pomoże ona również wyróżnić się wśród setek podobnych aplikacji. Taki kreatywny życiorys jest szczególnie pożądany u osób poszukujących pracy w branży marketingowej czy rozrywkowej. W polskim Internecie pojawił się serwis Rezumey.pl, który pozwala stworzyć takie CV należy wypełnić odpowiednie pola w wyszczególnionych sekcjach oraz wybrać szablon intrografiki. Serwis ten umożliwia użytkownikowi pobranie CV w postaci pliku PDF lub PNG, udostępnienia go swoim znajomym w mediach społecznościowych, a także dostaje on swój adres URL, który jest jego wizytówką w sieci. Osoba aplikująca pracodawcy życiorys w takiej formie podejmuje również ryzyko, gdyż opinie wśród pracodawców i rekrutujących na temat intrografiki są podzielone.

LIST MOTYWACYJNY

List motywacyjny to list składany przez kandydata na stanowisko pracy. Jest on wraz z CV dokumentem wymaganym przez większość pracodawców i stanowi warunek przyjęcia do procesu rekrutacyjnego. List motywacyjny jest składany przez kandydatów w celach innych niż rekrutacja np. starania o awans lub podwyżkę. Dobrze napisany list motywacyjny, tak samo jak w przypadku CV, pomoże kandydatowi wyróżnić się na tle pozostałych aplikujących. Przestrzegając wymienionych poniżej zasad pisania listu motywacyjnego, będzie można mieć pewność, iż będzie on poprawnie napisany.

1. U góry z lewej strony dokumentu imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, takie jak adres poczty elektronicznej i numer telefonu.

2. U góry z prawej strony zamieszczamy miejscowość i datę, a poniżej adresata (imię, nazwisko, pełniona funkcja, nazwa i adres przedsiębiorstwa).

3. W pierwszym akapicie listu, tuż pod zwrotem grzecznościowym (Szanowny Panie) zawieramy informację, na jakie stanowisko kandydat aplikuje oraz czy jest to aplikacja na konkretne ogłoszenie.

4. W drugim akapicie zamieszczamy informacje dotyczące wykształcenia i doświadczenia zawodowego, które odpowiadają stanowisku, na które aplikujemy. Istotne są również cechy osobowości, które będą przydatne na danym stanowisku.

5. Warto chwalić się swoimi sukcesami (awansami, szczególnymi osiągnięciami, własnymi inicjatywami przeprowadzonymi z powodzeniem)

6. W zakończeniu należy podziękować czytającemu za poświęcona uwagę i wyrazić gotowość do spotkania na rozmowie kwalifikacyjnej.

7. Na dole strony zamieszczamy klauzulę zawierająca zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Równie ważne jest również popieranie wymienianych w liście zalet osobowości konkretnymi przykładami.

Z punktu widzenia pracodawcy list motywacyjny powinien dostarczać odpowiedzi na oczekiwania zawarte w danej ofercie pracy, powinien wyrażać motywację, dlaczego kandydat powinien pracować na danym stanowisku. List motywacyjny powinien być pewnego rodzaju uzupełnieniem CV - mogą znaleźć się w nim informacje dotyczące szczególnych osiągnięć czy też zakres dotychczasowych obowiązków. Często list dostarcza rekrutującemu informacji związanych z oczekiwaniami kandydata dotyczących charakteru pracy, co go motywuje do działania, ale również wskazuje na umiejętności komunikacyjne kandydata.

SKŁADANIE APLIKACJI

Wysyłanie aplikacji drogą elektroniczną jest aktualnie najprostszą metodą kontaktu z potencjalnym pracodawcą. Wysyłając dokumenty aplikacyjne e-mailem należy pamiętać, aby w odpowiedni sposób go zatytułować najlepiej podając numer referencyjny ogłoszenia lub nazwa stanowiska, którym jesteśmy zainteresowani. W treści wiadomości zazwyczaj wpisujemy zwrot grzecznościowy, podajemy nazwę stanowiska, na które aplikujemy oraz podpisujemy się imieniem i nazwiskiem. Nie wolno wysyłać plików o zbyt dużej objętości, gdyż będzie ona blokować skrzynkę odbiorczą.

Dobrym rozwiązaniem dla absolwentów poszukujących pracy jest wysyłanie aplikacji do działów personalnych organizacji, które aktualnie nie prowadza rekrutacji. Zwiększy to szanse na to, że w przyszłości któraś z tych firm odezwie się zanim opublikuje w mediach ofertę pracy.

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Idąc na rozmowę kwalifikacyjną podstawą jest dobre przygotowanie się do niej. Poniżej przedstawię cenne informacje, których znajomość przyda się przed pójściem na rozmowę kwalifikacyjną:

- zdobądź informacje dotyczące działalności firmy,

- dowiedz się, z kim masz rozmowę i jakie ta osoba zajmuje stanowisko w firmie,

- zadbaj o strój adekwatny do okoliczności,

- bądź punktualnie,

- podczas rozmowy utrzymuj kontakt wzrokowy,

- kontroluj mowę swojego ciała nie krzyżuj rąk, nie wykonuj gwałtownych, nerwowych ruchów,

- podczas rozmowy wykazuj zainteresowanie działalnością firmy,

- bądź przygotowany na rozmowę o Twoich zainteresowaniach, pasjach,

- nie przerywaj osobie, z którą rozmawiasz,

- nie krytykuj obecnych lub byłych pracodawców.
Unlimited Group Polska to firma outsourcingowo - szkoleniowa.

3 główne obszary naszej działalności:

1. Skuteczna sprzedaż - Outsourcing firmowy
Wiemy jak ważny jest mechanizm popytu-podaży z ekonomicznego punktu widzenia każdej firmy. Naszym wyzwaniem jest napędzanie tego mechanizmu.

2. Praktyczna edukacja - Szkolenia
Na przykładzie dynamiki naszego zespołu wiemy, jak ważny dla ekspansji firmy jest rozwój jej poszczególnych jednostek. Firma to ludzie.

3. Doradztwo zawodowe - Coaching kariery
Aby osiągnąć sukces na rynku trzeba mądrze zaplanować swoja ścieżkę kariery i umiejętnie wykorzystywać chwyty rządzące rynkiem pracy. Jesteśmy po to by Ci w tym pomóc.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież